Cài đặt thiết lập tool vào máy tính

9216

Đôi lúc bạn cần thêm một tool hoặc source code vào máy tính để chạy DOS trực tiếp. Bài viết này mình viết ra chỉ dành cho những bạn còn lạ lẫm với cách thiết lập một tool hoặc ứng dụng với vào máy tính để chạy một chương trình nào đó. Cài đặt thiết lập tool vào máy tính
Cài đặt thiết lập tool vào máy tính
Ở đây mình lấy ví dụ, bạn sẽ thêm tool FFmpeg vào máy tính để tải file .m3u8. Các tools khác bạn cũng làm tương tự như vậy nhé.
+ Tải FFmpeg

+ Giải nén ra chỗ nào đó
+ Đổi tên sao cho ngắn gọn dễ sử dụng, ví dụ đổi tên folder thành ffmpeg
+ Chép folder ffmpeg vào ổ C

+ Mở ô Search nhập từ Edit the system environment variables
+ Click vào Edit the system environment variables
+ Click tiếp vào Environment Variables như hình bên dưới

Cài đặt thiết lập tool vào máy tính+ Chọn Path và click Edit

+ Click tiếp vào New

Cài đặt thiết lập tool vào máy tính+ Bạn nhập C:\ffmpeg\bin\
Và Click vào OK lưu lại là xong.
Chú ý: Nếu bạn dùng WIN7 hoặc WIN8 thì đường dẫn phải có dấu ; sau cùng. Có dạng như thế này: C:\ffmpeg\bin\;
Như vậy là xong rồi đó, bạn có thể thử chạy bằng câu lệnh bằng cửa sổ DOS.
Hi vọng với bài viết Cài đặt thiết lập tool vào máy tính sẽ giúp bạn chạy được câu lệnh trong môi trường DOS.