Trang chủ Tags Thay đổi User Profile

Tag: Thay đổi User Profile

Thay đổi User Profile tên thư mục người dùng trong Windows

1. Giới thiệu cơ bản User Profile tên thư mục người dùng được lưu trong đường dẫn C:Users<user name> chứa các cài đặt của tài...