Trang chủ Tags Thay đổi tên thư mục người dùng

Tag: Thay đổi tên thư mục người dùng

Thay đổi User Profile tên thư mục người dùng trong Windows

1. Giới thiệu cơ bản User Profile tên thư mục người dùng được lưu trong đường dẫn C:Users<user name> chứa các cài đặt của tài...