Trang chủ Tags WPML – The WordPress Multilingual Plugin

Tag: WPML – The WordPress Multilingual Plugin

Chia sẻ Plugins WPML – Đa ngôn ngữ trong WordPress

Cập nhật WPML Multilingual CMS 4.4.1 Trong Wordpress, đa ngôn ngữ cho website là vấn đề mà các coder phải suy nghĩ làm như thế...

Top Plugin Backup Restore cho WordPress

Vấn đề bảo mật sao lưu dữ liệu là một trong những vấn đề quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên để tránh...

Plugins Really Simple SSL hỗ trợ https

Bạn có trang web đang sử dụng giao thức http, tuy nhiên cho đến hiện tại thì giao thức http khi duyệt thì sẽ...

Chia sẻ Plugins Wpdiscuz Premium + Addons

Khi sử dụng Wordpress, mặc định có sẵn chức năng comment sau mỗi bài viết, tuy nhiên chức năng có sẵn này thiếu chuyên...

Sửa lỗi Upload Failed to Write File to Disk trong WordPress

Sử dụng Wordpress để làm website, khi bạn UP dữ liệu hoặc hình ảnh lên website không được và xuất hiện thông báo lỗi HTTP...