Trang chủ Tags Phục hồi WindowsPhotoViewer trên Windows10

Tag: Phục hồi WindowsPhotoViewer trên Windows10

Phục hồi Windows Photo Viewer trên Windows 10

Thông thường khi bạn cài đặt Windows 10 thì phần Windows Photo Viewer bị tắt. Nếu bạn nâng cấp từ Windows 7 hay Windows 8, 8.1...