Trang chủ Tags Kích hoạt các nút soạn thảo ẩn trong Wordpress

Tag: Kích hoạt các nút soạn thảo ẩn trong Wordpress

Kích hoạt các nút soạn thảo ẩn trong WordPress

Trong khung soạn thảo WordPress, mặc định chỉ hiển thị một vài nút bấm như chọn thẻ Heading, căn lề chữ, in đậm, in...