Trang chủ Tags Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows

Tag: Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows

Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows

Khi bạn ghost Windows từ phiên bản ghost từ trên mạng, nếu bạn muốn Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows theo tên của bạn...