Trang chủ Tags Bảo vệ thư mục và file

Tag: bảo vệ thư mục và file

Cách đặt mật khẩu bảo vệ cho folder và file trong Windows

Cách đặt mật khẩu bảo vệ cho folder và file trong Windows   1. Đặt mật khẩu folder và file trong Windows Vista, 7, 8, và...