Trang chủ Tags 15 Thủ thuật với Windows XP

Tag: 15 Thủ thuật với Windows XP

15 Thủ thuật với Windows XP

Thủ thuật 1: Hãy dùng hệ thống file NTFS Thật may mắn, XP hỗ trợ cả 2 hệ thống file FAT32 (được Win9x hỗ trợ)...