Software

Chia sẻ sưu tầm các thủ thuật về các phần mềm sử dụng cho máy tính đã được thực tế trong công việc

Chụp hình quay phim với Fast Store Capture

Trong công việc văn phòng hàng ngày, chắc ít nhiều gì bạn cũng phải chụp hình quay phim hoặc điều chỉnh lại kích thước...
- Liên hệ quảng cáo -

TIN NÊN XEM