Link download Windows10

2385

Gửi các bạn Link download Windows10 ( Cái này tớ Sưu tầm được trên mạng). Bạn nào cần thì cứ tham khảo tải về dùng nhé.

Link download Windows101. LINK DOWNLOAD WINDOWS 10 Creators Update (Version 1703) (17/7/2017 trên MSDN )

TÊN FILE VÀ MÃ SHA1
✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925340.iso
Languages: English
SHA1: 1486EC12B04D7B44BB6CB7D1D2AE52A94C891A10
✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (x86) – DVD (English)

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925404.iso
Languages: English
SHA1: C705FAE388AED17303698DD684BE1E94C9F714BF
✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925376.iso
Languages: English
SHA1: 7AAEDB84A02A0CE8CF57A762C15A140C8B295DB1✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10926938.iso
Languages: English
SHA1: 44F9C4AEBDAE9DAF36F3C317DD7C3A6EC2736179✓ Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10928916.iso
Languages: English
SHA1: BBEE654D384AE14BA2B64F149E25DFAEF7D5754B

✓ Windows 10 S, Version 1703 (Updated July2017) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10929774.iso
Languages: English
SHA1: 6F7184DF5CE261D62BB15D6C0B02A330C0B652BC

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) – DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Cập nhật bản Home Single Language tải từ trang chủ Microsoft

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1:

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1:

2. Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức từ kênh VLSC (ngày 17/7/2017)

Link Download Windows10 Google Drive

TÊN FILE VÀ MÃ SHA1
 Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)

File Name: SW_DVD9_Win_Pro_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47998.ISO
Languages: English
SHA1: e714b92667a0eafaa5f5357edc7af7bafc49cae9✓ Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: SW_DVD5_Win_Pro_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47997.ISO
Languages: English
SHA1: 9d7191b11f36462f24a03e04e9d100752f226e90✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_ENT_N_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47942.ISO
Languages: English
SHA1: b2cf8378183724cc65a5caa06f145a2612d458dd✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47941.ISO
Languages: English
SHA1: 709b69bea66db0935bd8a6024e8d73a7fa5693f4✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_EDU_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47826.ISO
Languages: English
SHA1: 7f20dd05cdefcb61a8c85308dab61914fe6bfb52

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47825.ISO
Languages: English
SHA1: 83a3418c18e850b341ffaddcd98387ecafdcaa6e

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) – DVD (Multiple Languages)
File Name: SW_DVD5_NTRL_Win_10_1703_32-BIT_X64_MultiLang_LangPackAll_LIP_X21-35517.ISO
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Đánh giá bài viết của bạn là động lực cho mình đăng thêm bài chất lượng. Cám ơn!
[Tổng số đánh giá: 0 . Điểm trung bình: 0 sao]

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments